Informatie

Openingsuren Pamperboefjes

Wij zijn maandag tot vrijdag van 07.30 u tot 17.30u geopend.
Er is geen opvang op zaterdag, zondag en op officiële feestdagen.
Collectieve sluitingsdagen delen we tijdig mee aan de ouders.

Info over de prijs & opvangplan

Jaarlijks ontvangen jullie een fiscaal attest, de kosten voor kinderopvang zijn gedeeltelijk aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2019 krijgen de ouders van K&G, 3,17 EUR per volle opvangdag terugbetaald op maandbasis bij het groeipakket, het vroegere genaamde kindergeld.
Wij werken met een maandprijs volgens het aantal dagen dat je kindje komt.

Bij inschrijving vragen we het bedrag van één maandvergoeding volgens het afgesproken opvangplan samen met een dossierkost van 20 EUR om met alles in orde te zijn. In ruil voor deze vergoeding garanderen wij de inschrijving van uw kindje. Deze waarborg dekt je laatste factuur in de opvang.

Jaarlijks kan er een indexering optreden en kunnen de prijzen worden aangepast.

Er wordt een minimumopvang van 3 volledige dagen per week vooropgesteld om aanpassingsproblemen bij uw kindje te voorkomen, flexibele of occasionele opvang niet meegeteld.
Heeft u een meerling, een kindje geadopteerd of een kindje in de pleegzorg?
Contacteer ons hiervoor om de mogelijkheden te bespreken i.v.m. een opvangplan.

Wat is inbegrepen in de maandprijs?

 • 3 Maaltijden:
  – Gezond 10 uurtje: soep
  – Warm middageten (bereid met verse groenten, vlees of vis).
  – Gezond 4 uurtje: fruit, yoghurt, koekje, …
 • Drankjes doorheen de dag: Volle koemelk of water
 • Verzorgingsproducten van Mustela & Naïf, natte doekjes en herbruikbare inbegrepen;
 • Tandenborstel vanaf 1 jaar
 • Vrijblijvend van de buitenslaaphuisjes
 • Wandelingen op regelmatige basis
 • Uitstappen: Jaarlijkse uitstap met alle kindjes
 • Cadeau  bij verjaardag, Pasen, Sinterklaas en naar school gaan
 • Gebruik van onze verjaardagskoffers en orchestrakaart
 • Verzekering
  – Burgerlijke aansprakelijkheid
  – Lichamelijke Ongevallen
 • Gebruik van slabbetjes en lakentjes.
 • Dagoverzicht digitaal via D – care
 • Dagelijks Foto’s van uw kapoen via Facebookpagina
 • Luierverwerking, knutselmateriaal, kopie ’s, uitwassen slaapzakken & beddengoed.

Prijzen volgens een vast opvangplan per maand

Wij werken met vaste maandprijzen en rekenen slechts 46 weken per jaar aan! De zes overblijvende weken zijn samengesteld uit feestdagen, verlof- en ziektedagen of door jou gekozen afwezigheden. Deze dagen betaal je niet.

Elke maand betaald u een vast bedrag naargelang de hoeveelheid dagen uw kindje komt.
Hier is alles inbegrepen ( Zie hierboven)

Vraag vrijblijvend uw prijsofferte aan voor de opvang van uw kindje.
Vermeld de vermoedelijke startdatum, de vermoedelijke leeftijd (geschat) en hoeveel dagen uw kindje per week aanwezig zal zijn. Stuur een mailtje naar pamperboefjes@gmail.com
De prijsofferte is geheel vrijblijvend en zonder bijkomende kosten.

 

Hoe inschrijven?

Persoonlijk in het kinderdagverblijf ‘Pamperboefjes’. Wil jij je kleintje graag bij pamperboefjes naar hartelust laten spelen. Kom een kijkje nemen met je dreumes of tijdens je zwangerschap met beide partners! 

Om de dagelijkse leiding niet te verstoren vragen we op voorhand even te bellen voor een afspraak. Zo hebben we tijd om kennis te maken en om uw vragen te beantwoorden. We overlopen verschillende documenten.

De inschrijving is definitief na:

 • Ondertekening van het huishoudelijk reglement & inlichtingenfiche
 • Ondertekening van het opvangplan door beide partijen
 • Betaling van het voorschot

Wen-dagen

Om kinderen en hun ouders de kans te geven aan hun nieuwe situatie te wennen en om de overstap naar Pamperboefjes zo vlot mogelijk te laten verlopen, verplichten we 2  ‘wen-momenten’.

Het 1ste moment is een uurtje met mama die ons vertelt over de gewoonten qua eten & slapen, … kortom een kennismaking met je kapoen en ons ook beter te leren kennen.
Het 2de wen – moment is een half dagje, dan gaat mama iets leuk doen en vertroetelen wij je kindje. . Zo wennen zowel wij aan het ‘nieuwe’ kindje, als de ouders aan ons, als het kindje aan de omgeving. Voor het 2de wen – moment vragen we een vergoeding van 15 EUR

Hoe ziet een dag als pamperboefje eruit?

Het dagverloop van de baby’s wordt zo goed als mogelijk aangepast  aan het thuistempo en noden.

Dit is een gemiddelde doorsnee dag. Omdat wij reken houden met het tempo en de ontwikkeling, kunnen de tijden afwijken naargelang de leeftijd en je kindje, de voorziene activiteit, opvangplan en weersomstandigheden.
Bij tanden poets-moment, poetsen we gezamenlijk enkel ’s morgens afhankelijk van de haalbaarheid. Kinderen die dit zelf aangeven stimuleren we uiteraard.
Elke dag begint met een onthaal: Ouders informeren ons over dingen die wij moeten weten over je kleintje. De kinderen kunnen hier al vrij spelen met stimulerend speelgoed.

Het gemiddelde verloop van de dag bij peuters + 1 jaar

We beginnen de dag met een Poets -je tanden – moment. In kleine groepjes gaan we de tandjes poetsen.

Daarna laten we ons eten rustig verteren en nemen we de tijd voor een gezamenlijk leesmoment of een rustige activiteit. De kinderen worden gestimuleerd om even vrij te spelen zodat vuile pampertjes kunnen vervangen worden en de kindjes in zindelijkheidstraining op het toiletje kunnen.

Daarna starten we een begeleide activiteit zoals een liedje, een knutselwerkjes, gaan we spelletje spelen,… Baby’s worden uitgedaagd om te rollen, te kruipen, eerste stapjes te zetten, …

Naast de vaste en casual verzorgings- en rustmomenten spelen de we met de kinderen om zo hun maximale talenten te ontwikkelen. We kijken naar het kind nodig heeft.

In de voormiddag eten we altijd fruit of soep, de baby’s eten in de namiddag fruitpap. Na ons fruitmoment is het uiteraard terug op verkenning binnen of buiten. Dit kan ook een wandeling zijn.

Na het warm eten rond 11.30u is er tijd voor de verzorging en kunnen de kinderen een dutje doen in onze buitenslaaphuisje of hun eigen bedje. Tijdens het middagdutje slapen de kinderen in hun vast bedje, in een slaapvriendelijke omgeving met eigen slaapzak.

Voor de baby’s is er DITTO voorzien tijdens het slapen, zij slapen in de speelruimte onder toezicht. Na het middagdutje is het tijd voor een ander pampertje. Kindjes in zindelijkheidstraining helpen we uiteraard met het toiletmoment.

We frissen de kindjes wat op zodat ze klaarwakker zijn. Tijd voor een gezond 3-uurtje zodat we energie opdoen om buiten te spelen. We stimuleren buitenspelen en vrij spel, zo kunnen ze zelf op eigen tempo het speelgoed verkennen dat die dag ‘nieuw’ is.

Nog even vrij spelen of een begeleide activiteit en dan is het voor de meeste kinderen stilaan tijd om naar afgehaald te worden. Mama en papa krijgen bij het afhalen een dagoverzicht van wat je kleine uk allemaal uitstak, at en bijleerde vandaag en zeggen wij tot morgen lieve schat!

Hoe weet ik wat mijn kleintje doet in het kinderdagverblijf?

Wij werken met een D-Care registratiesysteem.

Tussen de ochtend en de avond en wanneer jij je kindje brengt of afhaalt, wordt heel wat geregistreerd. Wanneer een kindje iets eet, vermelden wij dat. Idem voor verzorging, hoe lang hij/zij sliep, koorts, hoe het spelen ging, … Kortom we proberen de ouders zo een transparant mogelijk overzicht te geven van het dagverloop van je kindje. Leuk om te verzamelen en later terug te kijken, handig om allergieën of symptomen bij ziekte te achterhalen of op te volgen.

FACEBOOK & INSTRAGRAM
Wanneer de kindjes in bed liggen, posten wij de foto’s op onze gesloten facebookpagina, waar enkel de ouders zijn toegelaten van de kindjes. Foto’s die we doorheen de dag trekken van de kindjes tijdens het spelen, iets leuk, iets gek,… Kortom ‘s middags kan je even piepen hoe fijn je kapoen al aan het spelen was. Dit trachten we op dagelijkse basis te doen.

Op instragram delen we graag onze avonturen en ontwikkelingen.

Deze foto’s houden altijd rekening met de privacy en de GPDR wet. Kindjes gaan hier nooit herkenbaar op zijn.

Voeding

Omdat we weten hoe gezond borstvoeding is en om de borstvoedende mama’s te ondersteunen is het zeker mogelijk om afgekolfde melk mee te geven.

Wij bereiden alle eten zelf. Waarom?

Zo weten wij perfect de versheid van onze maaltijden en weten we welke producten er gebruikt zijn. Seizoensgebonden, variatie en voedzaam eten stellen we voorop.
Wij gebruiken ook diepvriesgroenten omdat deze soms verser zijn en zo in de seizoenen gevarieerder kunnen inspelen op de noden van de kinderen.
Voor de soep maken wij wel gebruik van een traiteurservice om tegemoet te komen aan alle soorten.

Zo kunnen wij variëren en inspelen op de noden van het kind (Allergieën, vegetariërs, … ) Wij passen ze altijd aan naar de leeftijden van de kinderen en starten pas met vaste voeding na het startsein van de ouders.

Help, mijn kindje is ziek!

Zieke kinderen kunnen niet in het crèche terecht.
Wij verzoeken de ouders om al op voorhand een oplossing te zoeken voor het geval het kind ’s ochtends ziek zou zijn. In geval van nood kan je terecht bij de Opvangdienst zieke kinderen van uw mutualiteit. Verwittig Pamperboefjes a.u.b. ten laatste voor 10:00u. Zo hoeven wij ons niet ongerust te maken en geen eten in de vuilnisbak te gooien.

Beoordeel zelf de algemene toestand van uw kind of het kan meedoen aan de normale activiteiten in de opvang. Hou zeker ook rekening met besmettingsgevaar voor andere kinderen.

Het is uw plicht als ouder om het kinderdagverblijf schriftelijk in te lichten over eventuele medicatie en/of verzorging die reeds thuis gegeven werd, alsook over eventuele besmettelijke/overdraagbare aandoeningen en dergelijke. Zorg er ook voor dat je steeds telefonisch bereikbaar bent. Als er medische problemen zijn die niet onmiddellijk zichtbaar zijn maar een reden van bijzondere waakzaamheid vragen , breng ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

De kindbegeleider(ster) heeft steeds beslissingsrecht of uw kindje al dan niet naar de opvang kan. Bij de beslissing denken we aan het belang van uw kleintje, en ook aan het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg voor een ziek kind kan meebrengen.

Te ziek voor de opvang?

Met ziekte wordt bedoeld: kinderen die uit hun normale doen zijn, hangerig, slapjes, geen eetlust…

 • koorts ( +38,5 °C)
 • kinderziekte
 • keel– en oorontsteking
 • na een heelkundige ingreep
 • bronchitis, longontsteking
 • ontsteking van mondslijmvlies
 • diarree
 •  virale en bacteriële infectie
 • besmettelijke ziekten

Bij lichte klachten kan het kindje wel komen, mits toestemming van de behandelende arts. Meer informatie in ons huishoudelijk reglement of de Website van Kind en Gezin

Ziek in de opvang ?

Dan contacteren we de ouders om hun eventueel al op de hoogte te stellen. Indien nodig vragen we het kindje snel af te halen bij ons. Dit om andere kinderen niet te besmetten en verspreiding van bacteriën te beperken.

Medicatie noodzakelijk?

Tijdens de opvang in Pamperboefjes dienen wij geen medicatie of inhalaties toe. Het veelvuldig gebruik van medicatie is tijdrovend en kan aanleiding geven tot verkeerd gebruik ervan. Aangeraden is te vragen aan de behandelende arts van het kindje de nodige medicatie voor te schrijven die door uzelf ’s morgens en ’s avonds kan gegeven worden. Is het toch noodzakelijk doorheen de dag, dan moet er een medicatiefiche worden ingevuld door de behandelende arts. Hier kunt u onze medicatiefiche downloaden.

Medisch advies nodig van een arts

Als het kindje medische verzorging van een arts nodig heeft, worden de ouders  op de hoogte gebracht vooraleer we naar de behandelende arts van het kind gaan. Bij hoogdringendheid kan de hulp van een plaatselijke arts/ambulance ingeroepen worden, tenzij de ouders zich hier op voorhand schriftelijk tegen verzetten. Dit laatste op eigen verantwoordelijkheid.

Communicatie, foto‘s en privacy

Wij streven naar een open houding en vertrouwen waar alle ouders en kinderen zich thuis kunnen voelen. De toegang tot het kinderdagverblijf is met toegangscontrole zodat niet eender wie binnen kan lopen. Voor de communicatie naar ouders werken wij met D-care systeem.

De ouders krijgen bij het afhalen van hun kindje een zo volledig mogelijk overzicht (per mail) van voeding, verzorgingsmomenten, slapen, spelen, kortom hun doen en laten van je kleine dreumes doorheen de dag. Dit is leuk voor de ouders om te verzamelen in een mapje om later te bekijken maar ook medisch gezien kan je terugblikken om hier info uit te halen naar allergieën toe of ziekte.

Al onze kindjes zitten in een gemengde groep zoals thuis en op school waar ook jonge en oudere kinderen samen zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat jonge kinderen ideetjes opdoen van de oudere kids en oudere kinderen leren omgaan met de jongste deugnieten.

Op speciale gelegenheden maar ook in hun alledaagse ontdekkingstocht door het speelgoed maken we foto’s van de kinderen. Voor de ouders is een gesloten facebookpagina  voorzien om deze foto’s uit te wisselen.

Zindelijkheidstraining

Potjestraining, is in de eerste plaats de taak van de ouders, een taak die wij als kinderdagverblijf zeker zullen ondersteunen. Wij gebruiken hiervoor een methode ‘Toilet’ en ondersteunen dit als kinderen er klaar voor zijn. Het is zeer belangrijk daarbij goed samen te werken. Daarom krijgen ouders bij de aanvang bij potjes training een infomapje mee.

Het sanitair voor kinderen is zo uitgerust dat ze met de voetjes op de grond zitten en hun kunnen vasthouden aan een speciale hygiënische kinderwc-bril om zo in de juiste houding te zitten.

Jongens leren al zittend te plassen.Bij de meisjes leren we de rokjes omhoog te doen.
We leren na het toiletmoment de kinderen de handjes met zeep te wassen in hun voorziene wasbak.

Preventie Wiegendood

Ter preventie van wiegendood nemen wij de volgende maatregelen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden, moest er ondanks al onze voorzorgsmaatregelen toch wiegendood optreden.

 • Roken is in alle opvangruimtes en op het domein van het kinderdagverblijf Pamperboefjes is verboden.
 • Onder de leeftijd van 6 maand wordt er gebruik gemaakt van Ditto die de ademhaling controleert en alarmeert indien deze niet meer oké is.
 • De kinderen worden altijd op hun rug te slapen gelegd (correcte slaaphouding).
 • Buikligging kan enkel in uitzonderlijke gevallen én met attest van een arts.
 • Er worden geen dekbedden, hoofdkussens of stootkussens gebruikt.
 • De kinderen slapen in een slaapzak zonder mouwen en met katoenen lakens.
 • Er wordt voldoende visueel en auditief toezicht gehouden.

Prematuur kinderen, waarbij eerder in de familie wiegendood voorgekomen is of een verhoogd risico hebben, moeten dit melden voor de veiligheid van het kind.

Informeer zeker de kindbegeleider(ster) indien u hier over meer medische informatie beschikt! Klik hier voor meer informatie over wiegendood.

Verjaardagen

Je kindje is jarig en wil zijn vriendjes graag trakteren? Hiervoor verkiezen we traktaties in groep met een gezonde touch en géén persoonlijke cadeautjes. Een lekkere cake, fruitsaté’tjes, pudding, … is al een heel feest voor kleintjes. Natuurlijk vieren wij jou kleine spruit uitgebreid die dag en krijgt hij of zij een cadeautje van ons! Wil je toch echt graag een cadeau meegeven t.a.v. het feest? Dan vragen we een cadeau voor de kinderen. Hier kunnen zij vast en zeker nog enige tijd leuk mee spelen en plezier aan beleven. (Bv: leesboekje, bal, buitenspeelgoed, memory, kleurboek, cd, …)

Wandelingen

De kindjes kunnen met de bakfiets voor 4 kindjes of de buggy voor 6 kindjes voor een wandeling buiten het kinderdagverblijf genieten van het landschap, het weer, het buiten zijn.

Steeds hebben er de nodige veiligheidsmaatregelen voorzien. Zoals een helm en fluo-vestje. De ouders beslissen zelf of hun kindje mee mag op wandeling of niet. Voor elk kindje is toestemming nodig.

Verzekeringen

Kinderdagverblijf Pamperboefjes is verzekerd bij Janssis NV, Kennedylaan 2, 3800 Sint-Truiden. Indien u verdere vragen heeft hieromtrent, mag u steeds één van de verantwoordelijken aanspreken.